+31 (0)6 45610889 esther@bizz-supportonline.nl
Selecteer een pagina

PRIVACY STATEMENT

Bizz-Support vindt jouw privacy heel erg belangrijk en wij zullen jouw persoonsgegevens, geheel volgens de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op een veilige manier gebruiken en verwerken. 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, de reden waarom dit nodig is en wat jouw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking.

Artikel 1)  Wie zijn wij?

Bizz-Support is een eenmanszaak gevestigd in Nieuw-Vennep en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84999837. Bizz-Support is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2)  Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Bij deze een overzicht van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in onze administratie, op welke juridische grondslag wij dit doen en hoe lang wij deze gegevens moeten bewaren.

Om onze diensten optimaal te kunnen leveren gedurende de overeengekomen looptijd van onze werkovereenkomst verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt.

Wij verwerken jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, eventuele bedrijfsgegevens en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan te kunnen bieden. Denk hierbij aan de inloggegevens van de systemen waarin je ons wilt laten werken, social media accounts en website. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. De bewaartijd van deze gegevens is tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw (bedrijfs)naam met eventueel bijbehorende Kamer van Koophandel-gegevens, factuuradres, klantnummer, telefoonnummer, e- mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst moeten wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens anonimiseren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, dan zullen wij jouw naam, e-mail adres, telefoonnummer en de inhoud en communicatie van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. De gegevens met betrekking tot deze klacht zal na afhandeling verwijderd worden.

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam, e-mailadres en social media account voor direct marketing en social media marketing. Deze gegevens worden verwijderd zodra jij aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden. Om onze website mogelijk te maken en te optimaliseren maken wij gebruik van analytics- en retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en daar waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics. Wij zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd naar jouw browser en vervolgens worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. Je leest hier meer over in ons Cookie beleid.

Wanneer je contact met ons op wilt nemen via onze website, vragen wij om jouw naam en e-mailadres. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier zullen verwijderd worden zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. Deze worden verwijderd wanneer ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Wij verwerken jouw naam, jouw gebruikersnaam en de inhoud van jouw bericht wanneer je een reactie op een van onze berichten achter laat. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zullen wij bewaren totdat jij jouw reactie verwijderd of wij ons bericht verwijderen.

Artikel 3) Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens ontvangen wij van jou als klant of websitebezoeker, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. 

Daarnaast kan het zijn dat wij jouw gegevens hebben verkregen via een van onze klanten wanneer wij in hun systemen werken om te helpen bij de bedrijfsvoering. 

Wij verstrekken een verwerkersovereenkomst aan onze klanten waarin vermeld wordt hoe jouw persoonsgegevens beveiligd worden.

Artikel 4) Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons hebt laten verwerken.

1.  Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen om jouw gegevens in te zien.

2. Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen.

3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbaredigitale systemen te openen is.

5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar e-mail adres esther@bizz-supportonline.nl. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan dit verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten wat de reden is waarom wij dit verzoek afwijzen.

Artikel 5) Wie ontvangen jouw gegevens?

Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Jouw gegevens worden niet verkocht aan derde partijen.

Artikel 6) Slotbepalingen

Bizz-Support kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring aanpassen of updaten. Wij adviseren je daarom om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Voor vragen en/of eventuele klachten over deze verklaring of over de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun je contact met ons opnemen dmv een e-mail naar esther@bizz-supportonline.nl. Daarnaast kun je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.